ارسال فایل

مشتريان عزيز ميتونيد از طريق اين بخش از سايت چاپيکا اقدام به ارسال فايل براي چاپ و يا امور ديگر نماييد اين سيستم جهت راحت تر شدن ارسال فايل به دليل فيلتر برنامه هايي مانند تلگرام در چاپيکا ايجاد شده است.

ارسال فایل